درباره ما

این مسابقه با هدف آشنایی عموم مردم با بخشی از مفاهیم زندگانی اهل بیت از سوی معاونت قران و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می گردد.